Velkommen til Ebeltoft Tennisklub

Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest otte dage før generalforsamlingen)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (i ulige årstal vælges tre bestyrelsesmedlemmer)
På valg er:
Ebbe Støvring (modtager ikke genvalg)
Harald Nielsen (genopstiller)
Kasper Degn (genopstiller)
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Fastsættelse af kontingent og timeleje for ikke-medlemmer
11. Eventuelt

Bestyrelsen foreslår, at dagsordenen i år suppleres med to yderligere punkter:
- Info om og input til arbejdet for en tennishal i Ebeltoft
- Orientering om paddeltennis på Tirstrup Idrætsefterskole

Lørdag den 13. april Standerhejsning kl 10.
 
 
  Indendørs træning for juniorer:
Træningen foregår i Ebeltoft Idrætscenter (EBIC) 
Onsdage kl. 16-17 for de yngste, dvs. 6-9-årige. Trænere: Jan Oehmichen og Kirsten Harkjær Larsen
Onsdage kl. 17-18 for de ældste fra 9 år og opefter. Trænere: Marianne Gudmann, Jan Oehmichen, og Kirsten Harkjær Larsen.
 
                                          


 Medlemslisten: I følge den nye EU forordning må vi ikke længere have medlemslisten liggende tilgængelig på vores hjemme side. Vi arbejder på en anden løsning.
 
Nyt medlem? Se vejledning under guides.
 
Turist? Se vejledning under guides.
If you do not speak Danish call Ebbe at 0045 21643506 
Sollten Sie kein Dänisch sprechen, rufen Sie bitte bei Ebbe an 0045 21643506

Nye medlemmer skal oprette en profil, før der kan betales kontingent    

Profil oprettes her > OPRET PROFIL 
Kontingent betaling her > BETALING

Har du problemer med oprettelse eller betaling, så skriv en mail til kassereren ebbesto@gmail.com

 

 STØT VORES SPONSORER