Velkommen til Ebeltoft Tennisklub


Vi har strøget standeren, men du kan fortsat spille udendørs, så længe vejret er til det.
 
Men skal vi ikke bygge en tennishal i Ebeltoft. Bestyrelsen ønsker at sætte fokus på en ny hal og inviterer derfor alle til et møde den 14. november kl 19 i klubhuset. Her vil vi se på mulighederne og debatere hvordan vi kommer videre med disse spændende planer.  Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 14. november kl 19. Husk at jo større opbakning vi får jo mere gejst kan vi lægge i projektet.
 
Nu starter indendørs træning for juniorer:
Første indendørs træning er onsdag den  3. oktober 
Træningen foregår i Ebeltoft Idrætscenter (EBIC) 
Onsdage kl. 16-17 for de yngste, dvs. 6-9-årige. Trænere: Jan Oehmichen og Kirsten Harkjær Larsen
Onsdage kl. 17-18 for de ældste fra 9 år og opefter. Trænere: Marianne Gudmann, Jan Oehmichen, og Kirsten Harkjær Larsen.
 
 
 
 
 
                                           


 Medlemslisten: I følge den nye EU forordning må vi ikke længere have medlemslisten liggende tilgængelig på vores hjemme side. Vi arbejder på en anden løsning.
 
Nyt medlem? Se vejledning under guides.
 
Turist? Se vejledning under guides.
If you do not speak Danish call Ebbe at 0045 21643506 
Sollten Sie kein Dänisch sprechen, rufen Sie bitte bei Ebbe an 0045 21643506

Nye medlemmer skal oprette en profil, før der kan betales kontingent    

Profil oprettes her > OPRET PROFIL 
Kontingent betaling her > BETALING

Har du problemer med oprettelse eller betaling, så skriv en mail til kassereren ebbesto@gmail.com

 

 STØT VORES SPONSORER