Referat:

Ebeltoft Tennisklub tirsdag den 29. marts 2011.

 1. Morten Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 2. Kirsten kiggede i sin formandsberetning tilbage på året der gik, især klubhusrenoveringen som resulterede i et meget flot hus. Hun fortalte om nye initiativer til kommende sæson, og kiggede frem mod næste års 90 års jubilæum (1. maj 2012)

 3. Der var enkelte spørgsmål og kommentarer til kassererens beretning. Meget positivt at klubhusrenoveringen blev lavet for kr. 79.820.

 4. Der var ingen indkomne forslag.

 5. Henrik, Harald og Tina blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.

 6. Gert Oehlers blev valgt som 1. bestyrelsessuppleant og Hans Berg som 2. bestyrelsessuppleant.

 7. Morten Jensen blev valgt som revisor.

 8. Jens Schultz nyvalgt revisorsuppleant.

 9. Fastsættelse af kontingent og timeleje for ikke-medlemmer blev vedtaget med stemmerne 10 for, 1 imod og 1 blank. Der blev stillet ændringsforslag om at voksen-, ungsenior- og juniorkontingent hæves med kr. 25, hvilket blev stemt ned med stemmerne 1 for og 11 imod. Prisen for ekstra bookingret på kr. 200 blev vedtaget, og bestyrelsens forslag om et familiekontingent blev vedtaget.

 10. Under evt. snakkede vi om:

  • trænersituationen for kommende sæson. Bestyrelsen arbejder på en anden løsning end de foregående sæsoner.

  • en ”Standerstrygningsfest” den 1. oktober. Erstatter festen i forbindelse med klubmesterskaberne. Mesterskaberne afsluttes i stedet med en lille reception.

  • medlemsudviklingen. Der var forslag om at bruge Infokanalen med henblik på jubilæumsåret 2012. Handelsstandsforeningen og Ebeltoft Håndværker & Borgerforening kan også kontaktes.

  • at bestyrelsen arbejder på et nyt låsesystem til banerne og klubhuset.

  • at sprinklerhovederne, som er fra 1989, skal skiftes ud. Henrik afventer et tilbud, hvor 6 sprinklere skal vande hver bane.

  • klubtøj. Bestyrelsen arbejder på at skaffe nyt klubtøj. Der blev fremvist modeller fra Stein P sport. Der var generelt tvivl om hvorvidt medlemmerne vil købe klubtøj.

  • øget samarbejde med badmintonklubben. Badmintonklubben har henvendt sig om bl.a. fælles indkøb af klubtøj og software. Der var opbakning fra de fremmødte medlemmer.

 

Referent: Marianne Gudmann.