Velkommen til Ebeltoft Tennisklub


      

Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Ebeltoft Tennisklub den 24. juni kl. 19 i aktivitetshuset på festpladsen. 
Pga. restriktioner som følge af corona er tilmelding nødvendig. 
 

Dagsorden
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Behandling af indkomne forslag (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
5. Valg af formand (i lige år)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg er Henrik Gundsø (genopstiller) Harald S. Nielsen (genopstiller) og Kasper Degn (ønsker ikke genvalg))
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Fastsættelse af kontingent og timeleje for ikke-medlemmer
11. Eventuelt

 

Banerne er åbne!

Den automatiske kontingentbetaling var desværre lidt forsinket, men det er gennemført i dag. 

Hvis du ikke har fået kontingentet aktiveret, kan du gøre det manuelt ved at vælge "Betal her" fra booking siden. HUSK at logge ind først!
 

 

 

Turister er også velkommen, og kan købe Pay-and-Play fra booking siden. 
 
I web-shoppen kan medlemmer købe et ekstra bookingnummer.
 
               


Medlemslisten: I følge den nye EU forordning må vi ikke længere have medlemslisten liggende tilgængelig på vores hjemme side. Vi arbejder på en anden løsning.
 
Nyt medlem? Se vejledning under menuen INFO og guides.
 
Turist/Pay-and-Play? Se vejledning under guides.
If you do not speak Danish call Henrik at 0045 6058 8489
Sollten Sie kein Dänisch sprechen, rufen Sie bitte bei Henrik(only English) an 0045 6058 8489

Nye medlemmer skal oprette en profil, før der kan betales kontingent    

Profil oprettes her > OPRET PROFIL 
Kontingent betaling her > BETALING

Har du problemer med oprettelse eller betaling, så skriv en mail til kassereren info@ebeltofttennisklub.dk

 

 STØT VORES SPONSORER