BESTYRELSEN I EBELTOFT TENNISKLUB INDKALDER
TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING i klubhuset ved tennisbanerne Skansevej 8.

Tirsdag d. 20. marts 2012 kl. 19.30 I Ebeltoft Tennisklub.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Alle medlemmer er naturligvis velkommen.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af formand(Kirsten Harkjær Larsen – villig til genvalg)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år) På valg er Marianne Gudmann
 7. Valg af to bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Fastsættelse af kontingent og timeleje for ikke‑medlemmer
 11. Eventuelt.

Bestyrelsens forslag til kontingent for sæson 2012:
Kontingent for voksne 650 kr. (Det er en stigning på 100 kroner)
Ungseniorer 450 kr. (Det er en stigning på 50 kroner)
Juniorer 300 kr. (Det er en stigning på 50 kroner)

Timeleje for ikke-medlemmer 200 kr. pr time pr. bane
Timeleje for gæstespillere 50 kr. pr. time for gæster ifølge med en af tennisklubbens medlemmer.

Familiekontingent, som beregnes således:
3. familiemedlem af husstanden udløser 10 % i rabat af det samlede kontingent
4. familiemedlem af husstanden udløser 15 % i rabat af det samlede kontingent
5. familiemedlem af husstanden udløser 20 % i rabat af det samlede kontingent