BESTYRELSEN I EBELTOFT TENNISKLUB INDKALDER
TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag den 11. marts kl. 18.00 2013 i klubhuset ved tennisbanerne Skansevej 8.
Vi starter med fælles spisning kl. 18 og forventer at begynde generalforsamlingen ca. kl. 18.45

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Henrik, Harald og Tina (villige til genvalg)
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Fastsættelse af kontingent og timeleje for ikke medlemmer
10. Eventuelt.

Bestyrelsens forslag til kontingent for sæson 2013:
Uændret kontingent for voksne (650 kr.), ungseniorer (450 kr.) og børn (300 kr.) samt uændret timeleje for ikke-medlemmer (150 kr. pr time pr. bane, 50 kr. pr. time for gæster ifølge med tennisklubbens medlemmer).
 
Derudover foreslår bestyrelsen et særligt familiekontingent, som beregnes således:
3. familiemedlem af husstanden udløser 10 % i rabat af det samlede kontingent
4. familiemedlem af husstanden udløser 15 % i rabat af det samlede kontingent
5. familiemedlem af husstanden udløser 20 % i rabat af det samlede kontingent