Lørdag den 1. april kl. 10 indkaldes til klargøring af baner og klubhus samt udenomsarealer.

Vi har brug for hjælp til at: 

  • få grus fordelt på de fire baner
  • få gjort klubhuset rent indendørs (toiletter og baderum blev klaret lørdag)
  • få vasket vinduer inde og ude
  • få spulet klubhuset udvendigt
  • få fjernet alger på klubhuset
  • få renset tagrender
  • få vasket glasvæggene langs terrassen 

Der vil være øl og vand samt håndmadder til frokost.