PADEL BANERNE VED EBIC


Efter mange udfordringer står EBIC, Ebeltoft Idrætscenters nye padel anlæg klar til at blive taget i brug.

EBIC har bygget to helt ny baner, hvoraf den ene er overdækket. Den åbne bane er dog klargjort til at kunne blive overdækket senere. EBIC har allerede planer om at bygge en tredje åben bane ved siden af de to nuværende.


Der har været mange udfordringer undervejs, hvor bl.a. en fundering af jorden var nødvendigt for at kunne bære konstruktionen for overdækning.

Hel anlægget løber op i godt 2 mill. kr, der til gengæld bliver et af de flotteste i Danmark.                    
Når hele området er færdigt, vil der være belægning rundt om baner, der vil blive sammenhængende med fitness center, multibane og hallerne.

Det er vigtigt for EBIC, at banerne bliver en del af foreningslivet.
Derfor er der aftalt med Ebeltoft Tennisklub, at der oprettes en padel afdeling, hvor man med et medlemskab kan få adgang til at spille på lempelige vilkår. Ebeltoft Tennisklub vil fremadrettet kunne tilbyde træning, stævner og turnering for både ungdom og voksne, så padel bliver en sport på lige fod med andre sportsgrene i EBIC.

For EBIC har det været vigtigt at pointere, at anlægget ikke er bygget for at det skal drives rent kommercielt. Anlægget skal være et aktivt sted, så der er nye muligheder for at dyrke idræt og få motion.

Når booking systemet er klar, vil man kunne booke bane over EBIC’s hjemmeside, således at alle kan få mulighed for få motion via padel. Dermed bliver det også et aktiv for turismen i området.